JWY Textile (Jiangsu China pajamas manufacturer, sleepwear factory, nightwear supplier )

JWY Textile (Jiangsu China pajamas manufacturer, sleepwear factory, nightwear supplier )

JWY Textile

JWY Textile is a textile knitting factory in changshu, jiangsu, China. 


A vertical operation:


Knitting Machines: 280 sets in totally


Sewing Machines: 246 sets in totally


JWY Textile is a textile knitting factory in changshu, jiangsu, China


X
 Email me